Ki a tényleges tulajdonos?

Az a magánszemély (természetes személy), aki egy gazdasági társaságban legalább 25%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Ha tehát AAA Kft.-nek 100%-os tulajdonosa a BBB Kft., akkor a tényleges tulajdonos a BBB Kft. tulajdonosa, vagy a cégláncolat végén álló magánszemély(ek).

Bizonyos esetekben (részvénytársaságok, egyesületek, vagy sok tulajdonossal rendelkező Kft-k) a szervezet szerkezete miatt nem állapítható meg 25% feletti tulajdonos, ebben az esetben a szervezet képviseletére jogosult tisztségviselőjét kell feltüntetni, vagy azt, aki többségi befolyással rendelkezik a szervezetben.

#w0150