Milyen adatokat kérhetek le a központi tényleges tulajdonosi nyilvántartásból?

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatóknak bizonyos ügyfeleik tekintetében adatellenőrzési kötelezettségük vannak azzal kapcsolatban, hogy a náluk lenyilatkozott adatok szinkronban vannak-e az UBO nyilvántartásban szereplő adatokkal.

FONTOS kapcsolódó cikk: TTNY lekérdezés - mikor szükséges? NAV állásfoglalás

A központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás adatait az arra jogosult személy a saját Ügyfélkapuján keresztül érheti el, az AFADREG adatlapon történt regisztrációt követően. A központi tényleges tulajdonosi nyilvántartás elérhetősége: https://kny.nav.gov.hu

A szolgáltatók az alábbi adatok megismerésére jogosultak:

  • az adatszolgáltató nemzeti nyilvántartási száma;
  • az adatszolgáltató neve, rövidített neve;
  • az adatszolgáltató székhelye/lakcíme
  • ha ilyennel rendelkezik, az adatszolgáltató adószáma;
  • cégjegyzékszám/határozatszám/nyilvántartási szám
  • ha ilyennel rendelkezik, az adatszolgáltató európai egyedi azonosítója;
  • az adatszolgáltató tényleges tulajdonosának vagy tulajdonosainak:
    családi és utóneve; születési családi és utóneve; állampolgársága; születési helye, ideje; lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye; érdekeltségének jellege és mértéke

FONTOS: a fentiek alapján a szolgáltatók nem jogosultak az ügyfeleik TT indexének megismerésére, így azt a NAV által közzétett adatokban kell ellenőrizniük. Ha egy cég TT indexe 8 alá esik, speciális ügyfélátvilágítási intézkedéseket követelhet meg - a belső szabályzat függvényében -, így a NAV által közzétett “feketelisták” figyelése kiemelten fontos a szolgáltatók számára.

A feketelisták az alábbi linkeken érhetők el:
Megbízhatatlan tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatók
Bizonytalan tényleges tulajdonosi adatokkal rendelkező adatszolgáltatók