Pmt. törvény – mikor magas kockázatú az ügyfelem?

A Pmt. törvény (Pézmosási törvény) egyik legnagyobb fejtörést okozó része az, hogy eldöntsük:

 • mely szempontok alapján szükséges magas kockázati kategóriát alkalmazni,
 • illetve mi a teendő, ha magas kockázatú ügyféllel vagyunk üzleti kapcsolatban.

Ebben a cikkben a kérdés első felét válaszoljuk meg – a lehetőségekhez mérten–közérthető és feldolgozható formátumban, hogy ne az 50 oldalas típusszabályzatot kelljen böngészni. :slight_smile:

A Pmt. hatálya alá sok féle szolgáltató tartozik: könyvelők, ingatlanügylettel foglalkozók, adótanácsadók, székhelyszolgáltatók, stb.

A NAV mindegyikük számára kidolgozott egy típusszabályzatot (ez a Pmt. szerinti belső szabályzat), és ebben definiálta azokat a tényezőket, körülményeket, amelyek esetén magas kockázati kategóriát kell alkalmazni.

:bangbang: Ezt a cikket a KÖNYVELŐK részére készített típusszabályzat alapján írjuk, az ebben foglalt körülményeket soroljuk fel (székhelyszolgáltatóként más körülményeket kell figyelembe venni). :bangbang:

A szempontokat az alábbiak szerint csoportosítjuk:

OBJEKTÍV tényezők - amikor mindenképp magas kockázatú
HAMIS, téves, hiányos, félrevezető adatok
MŰKÖDÉSI körülmények, tevékenység
FÖLDRAJZI tényzők
GAZDASÁGI ESEMÉNYEKKEL kapcsolatos tényezők

:dart: OBJEKTÍV tényezők - amikor mindenképp magas kockázatú

:stop_sign: HAMIS, téves, hiányos, félrevezető adatok

 • az ügyfél hamis információt szolgáltat a cég tevékenységéről, magáról, vagy a tényleges tulajdonosról
 • a képviselő nincs kellőképpen tisztában a működési körülményekkel, vagy láthatóan nem alkalmas a feladat ellátására (stróman)
 • megtagadja az ügyfélátvilágításhoz szükséges információk, dokumentumok átadását
 • a tényleges tulajdonosról tett nyilatkozat nem ellenőrizhető nyilvános adatbázisból, és az ügyfél sem tudja dokumentumokkal alátámasztani (külföldi cég esetén pl.)
 • kétség merül fel a megadott adatok valódiságát illetően, és ezt az ügyféllel nem lehet érdemben tisztázni
 • gazdasági eseményekkel kapcsolatos adatok, dokumentumok manipulálása, megváltoztatása
 • az ügyfél nem tud, vagy nem akar a készpénz forrására vonatkozó nyilatkozatot tenni / dokumentumot szolgáltatni
 • gazdasági eseményekről hamis, félrevezető információt, adatot szolgáltat
 • az ügyfél képviselője egyáltalán nem elérhető, és többszöri felszólítás ellenére sem adta át a dokumentumokat könyvelésre, ezért a szerződés felmondásra kerül

:question: MŰKÖDÉSI körülmények, tevékenység

 • összetett, bonyolult cégstruktúra (gazdasági megalapozottság nélkül), külföldi, ellenőrizhetetlen cégek a tulajdonosi struktúrában
 • bizalmi vagyonkezelő, kockázati- vagy magántőkealapok
 • az ügyfél olyan nonprofit szervezet, melynek vagy
  • nincs adószáma, vagy
  • konfliktusövezetben működik (vagy ilyen szervezetekkel van kapcsolatban), vagy
  • ésszerűségi / célszerűségi kétely merül a működésével kapcsolatban
 • az ügyfél kötelezettségeit rendszeresen más teljesíti
 • többször késve, vagy felszólítás ellenére sem adja át a dokumentumokat, a vezető tisztségviselő nem elérhető a Szolgáltató számára;
 • olyan irányú kérés, vagy tevékenység, amelyek könyvelése jogszabályt sértene;

:globe_with_meridians: FÖLDRAJZI tényzők

 • olyan ügyfelek, amelyek magas kockázatot jelentő földrajzi területeken rendelkeznek lakóhellyel (magas korrupció, közismerten terrorizmust finanszírozó országok, vagy EU/ENSZ szankció alá tartozó országok)
 • az ügyfél szervezetben tulajdonos és vezető tisztségviselő váltás következtében külföldi lakóhellyel rendelkező személy(ek) a tag(ok), vezető tisztségviselő(k), aki(k) képviseletében más személy(ek) jár(nak) el a Szolgáltatónál;

:dollar: GAZDASÁGI ESEMÉNYEKKEL kapcsolatos tényezők

 • fiktív gazdasági eseményekkel kapcsolatos dokumentumok, bizonylatok kibocsátása / befogadása
 • nem létező, azonosítatlan külföldi cégekkel kapcsolatos gazdasági események dokumentumainak, bizonylatainak átadása könyvelésre
 • ismeretlen eredetű, jogcím nélküli átutalások, készpénzmozgások
 • magas árbevétel kerül elszámolásra, arányos költségnövekedés nélkül
 • indokolatlanul magas összegű törzstőke emelés, vagy tulajdonosi kölcsön nyújtása
 • az áru- vagy szolgáltatás ügyletek nem illenek a gazdasági társaság tevékenységi profiljába
 • a vállalkozás számos harmadik fél közvetítő bevonásával bonyolult kereskedelmi ügyleteket köt olyan üzletágakban, amelyek nem felelnek meg az induláskor meghatározott üzleti profiljának;
 • minimális saját tőkével rendelkező cég nagy összegű befektetése, vagy olyan ügyletei, amik arra utalnak, hogy pénzküldő vállalkozásként, vagy átutalási számlaként működnek
 • szokatlanul nagy összegű valuta-tranzakciók
 • magas, készpénzes költségek, ezért nagy összegű tagi hitel, vagy tulajdonosokkal szembeni kötelezettség keletkezik
 • tulajdonos számlájáról a cég számlájára érkező nagy összegű jóváírásokat készpénzben rendszeresen felveszik, vagy a tulajdonos közvetlenül a házipénztárba fizet be nagy összegű készpénzt, amelyeket tagi kölcsönként nyújt a cég részére;
 • olyan pénzmozgás, ami mögött nincs valós gazdasági tevékenység (csak „átfolyatják” a pénzt);
 • a cégben külföldi cég tulajdonos van, ami az általa nyújtott tagi hitelt kamatokkal növelve és/vagy a Szolgáltató által ellenőrizhetetlen részletekben veszi ki;
 • szolgáltatási tevékenységgel foglalkozó cég a számlájára érkező nagy összegű jóváírásokat rövid időn belül készpénzben felveszi
 • nincsenek működésre utaló költségek (pl.: víz, fűtés, telefon, áram számlák, bérleti díj)
 • a gazdasági esemény ellentételezése virtuális fizetőeszközzel történik
 • a cég offshore államban, vagy kiemelt kockázatú 3. országban bejegyzett szervezettől fogad be olyan számlát, illetve teljesítés igazolást, aminek nincs gazdasági célja, vagy végez alvállalkozói tevékenységet láthatóan gazdasági cél nélkül
 • szokatlan kölcsön ügyletek (nincs szerződés, más országbeli bankszámlaszámról érkezik az összeg, nincs megállapodás a visszafizetésről, a piacitól nagyon eltérő kamatozás, stb.)
 • az ügyfélnél jelentkező hirtelen jelentkező vagyont (tagi kölcsön, törzstőke) nem tudja igazolni, hamis választ ad
 • az ügyfél a számlájára érkező árbevétel több mint 60 %-át készpénzben felveszi, a házipénztár jóval meghaladja az ügyfél Számviteli politikájában meghatározott értéket
 • virtuális fizetőeszköz befektetési, vagy forgatási céllal történő vásárlása, a vásárlásról szóló szerződésben meghatározott vételi ár lényegesen eltér az érintett virtuális fizetőeszköz honlapján rögzített árfolyamtól
 • havi több millió forintos nagyságrendben import tevékenységgel (is) foglalkozó ügyfél cég ugyanazt a terméket a későbbiek folyamán belföldi cég közbeiktatásával szerzi be, ami miatt az import ÁFA fizetési kötelezettsége megszűnik, vagy nagymértékben csökken
 • nemzetközi kereskedelemben résztvevő cég esetében az export, vagy import ügyeletek alul vagy túlszámlázása történik; az árukat indokolatlanul külföldre, majd onnan visszaszállítják (áru utaztatása); és semmilyen körülmény nem utal arra, hogy az áruk a valóságban kiszállításra kerülnek (nincs fuvarköltség, gépjármű bérleti díj, üzemanyagköltség, szállítóeszközzel nem rendelkezik stb.), azonban számla birtokában a pénzt mozgatják; offshore államban bejegyzett cégek a szállítók vagy a vevők; az áru mennyisége és típusa nem illik bele a szállító vagy vevő profiljába, a számlák és a vámokmányok között nagy különbségek mutatkoznak